38 мали и средни претпријатија од 13 земји беа избрани во последниот круг на Horizon2020 SME Инструментот Фаза 2.

Секој проект, од 33 вкупно на број, ќе добие до 2,5 милиони € (5 милиони € за проекти од здравство) за финансирање на иновации и активности како демонстрација, тестирање, пилотирање, проширување и минијатуризација, во прилог на развојот на зрел бизнис план за нивниот производ. Компаниите, исто така, ќе имаат корист и од 12-дневниот бизнис тренинг. Повеќето проекти се предложени од страна на едно мало и средно претприатие, но некои компании наоѓаат партнери со кои работат на проектот.

Европската комисија доби 960 предлог проекти од Фаза 2 до пресекот за 2015 година на 17 септември. Стапката на успех за овој прекин е 3,4%, во износ од вкупните трошоци на проектот од 55,3 милиони €.


Италијанските мали и средни претпријатија беа најуспешни со десет корисници кои вкупно ќе добијат 12,7 милиони €, а веднаш зад нив се девет  шпански мали и средни претпријатија кои ќе поделат 13,5 милиони €.

Од започнувањето на програмата на 1-ви јануари 2014 година, 311 мали и средни претпријатија се избрани во Фаза 2 на Инструментот за мали и средни претпријатија.

Доколку сте заинтересирани за проекти, или пак сакате да аплицирате, повеќе за оваа програма може да прочитате на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnK-e2X_5TpwnE8I1Onu4fxO1H1o-CSU5mExdcZ_pdpnV1w/viewform?c=0&w=1