85 мали и средни претпријатија (МСП) од 26 земји беа избрани за финансирање во последната рунда од Инструментот SME Horizon2020 за фаза 1.

 

За секој проект, учесниците ќе добијат 50.000 € за финансирање на „физибилити“ студии за нови производи, кои можат да го нарушат пазарот. Тие, исто така ќе добијат и  три дена тренинг за слободен бизнис.

Европската комисија доби 2.057 предлози во рамките на Фаза 1 од 25 ноември 2015 година, четвртиот и последен критичен датум за 2015 година.185 мали и средни претпријатија ќе добијат  финансиски средства за предложените вкупно 175 проекти.(повеќе мали и средни претпријатија можат да бидат вклучени во еден проект). Ова ја покренува стапка на успех на финансирани предлози до 8,4%.


Најголем дел од финансираните проекти  беа од областа на енергетските системи со ниско ниво на јаглерод. По нив следуваа производство и преработка на храна, биомаркери и медицински помагала.


Шпански малите и средни претпријатија беа особено успешни со 39 корисници прифатени за финансирање, по што следат фирми од Италија (37) и Велика Британија (20). Од започнувањето на програмата на 1 јануари 2014 година, вкупно 1284 мали и средни претпријатија се избрани во фаза 1 на Инструментот за мали и средни претпријатија.

Резултатите за Фаза 2 на Инструментот за мали и средни претпријатија, каде што компаниите добиваат финансирање до 2,5 милиони € за да ги направат своите производи подготвени за пазарот, следуваа околу средината на февруари 2016 година.

Доколку сакате да дознаете како преку овој Инструмент на Хоризон 2020 можете и вие да аплицирате за проект, повеќе информации на следните линкови:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnK-e2X_5TpwnE8I1Onu4fxO1H1o-CSU5mExdcZ_pdpnV1w/viewform?c=0&w=1

https://www.facebook.com/eufunding.accelerator/