СТОПАНСКА КОМОРА ЗА ТУРИЗАМ НА МАКЕДОНИЈА е независна, самостојна и непрофитна деловно-стручна организација на правни и физички лица, со седиште во Република Македонија.

Правните и физичките лица кои се дел од комората, вршат дејност во туристичкото стопанство како: угостителска, хотелска, транспортна, туристичко-услужна, туристичко-образовна и други неспоменати дејности, во функција на изготвување, понудување и успешна реализација на туристичкиот производ.        Членовите во Комората се здружени (организирани) врз професиoнално-еснафска база и нивното зачленување е во согласност со Законот за стопанските комори.

Стопанската комора за туризам на Македонија на своите членови им нуди низа поволности, а во последните неколку години преку проекти од европските програми ја подобрува и унапредува својата работа, за што попрактични и попристапни решенија и услуги за членовите.

Наредниот проект кој треба наскоро да го реализира е добитник на грант од европската програма Еразмус+ во висина од 195.700 евра. Овие средства се неповратни.

Доколку сакате да дознаете повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, како и начините на кои може и вие да аплицирате со ваш проект и да станете добитник на неповратен грант за реализација на проектот, сите информации може да ги најдете ОВДЕ