Проектот „Да се сретнеме на Медитеранот“ има за цел промовирање на волонтерски активности со тоа што им дава можност на младите луѓе да бидат волонтери.

Главна цел е да се ослободат од прерасудите, да се зголеми почитта и толеранцијата, да се развие соработка и волонтерска услуга со културен дијалог и методи за неформално учење.

Невладината организација која го спроведува проектот ќе биде домаќин на четворица учесници во период од 6 месеци. Од учесниците е  побарано да понудат волонтерски услуги во организацијата DÖGEM (Youth Youth Parliament) и Expo 2016 Antalya.

Ќе се користат методи за образование на ворзани, неформални приоди за едукација и ќе се интензивира меѓукултурниот дијалог и практично искуство. Како резултат на тоа, проектот ќе овозможи личен развој на волонтерите и културна размена меѓу земјите.

Проектните активности ќе се спроведуваат во рамките на хуманитарните принципи и вредностите на Европската Унија, како што се демократско учество, транспарентност, почит, мир и толеранција. Затоа ќе биде нагласена и важноста на социјалната инклузија и активното граѓанство. Покрај тоа локално и меѓународно ќе се подигне свеста за овие прашања.

Овој проект ќе биде со вкупно времетраење од 16 месеци, а од програмата Еразмус + за проектот се издвоени 17 192 евра.

Доколку сакате да дознаете повеќе за можностите што ги нуди европската програма Еразмус +, сите информации може да ги најдете ОВДЕ