Општина Ѓорче Петров од Скопје во соработка со партнерите од Македонија и Бугарија, до 2018 година ќе го спроведува проектот Имплементација на методи за учење преку  наставна едукација за искористување на сончевата енергија во основните училишта“.

Во описот на проектот се вели- Одржливата употреба на обновливите извори на енергија нуди еколошки, социјални и економски придобивки. Човештвото мора да биде свесно за своето постоење, потенцијали, бербата, технологиите на користење и придобивките од самиот почеток (детството), со цел да се овозможи чиста и просперитетна иднина. Денес во регионот е вообичаено да се вклучат некои информации за ОИЕ во формалното образование. Сепак, децата/учениците добиваат само теоретско и оскудно знаење кое остава отворени врати кон конвенционалните извори на енергија.
Следејќи ги новите трендови во детското образование и добрите практики , како и ИТ технологиите, се чини дека најдобриот пристап е кога децата ќе можат да научат се за соларната енергија во пракса, односно УЧЕЊЕ СО ДЕЛА (метод Learning by doing).
Соларната енергија е достапна насекаде и технологиите за нејзина примена се релативно едноставни. Сепак, во регионот на проектните партнери, нивото на примена е минимално. Од витално значење е децата да развијат солидно разбирање за моќта на сонцето и нејзините различни можни примени.

Проектот нуди одличен почеток за младите да научат повеќе за соларната енергија и да пораснат повеќе информирани за виталната улога на соларните технологии во менувањето на енергетската иднина во светот. <

Сите партнери во проектот имаат богато претходно искуство во проекти поврзани со животната средина и се посветени на ублажување на климатските промени, главно преку промовирање и примена на принципите на ЕЕ и употребата на ОИЕ. Проектните партнери вклучуваат: две основни училишта-Мирче Ацев (МК) и Свети Паисиј Хилендарски (Бугарија), две општини -Ѓорче Петров (МК) и Разлог (БГ) и две невладини организации -Солар Македонија и Еко Разлог (БГ).

Од европската програма ЕРАЗМУС+ за овој проект се издвоени 93 700 евра. Проектот стартуваше на 01-10-2016, а ќе трае до 30-09-2018.
Доколку сакате да дознаете повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, за сите можности кои ги нуди, како и начинот на аплицирање за неповратен финансиски грант за вашиот проект, сите информации прочитајте ги ОВДЕ