Проектот „Exploring my future” го спроведува невладината организација од Франција- „Centre Social Val’Mauges“ во соработка со „Community Enterprise of Thessaloniki Municipality“ од Грција.

Основна цел на проектот е младинска размена. Ќе учествуваат млади  од Франција и Грција, а темата е- „Ти и твојата адолесценција, како живееш?“

Преку неформално техничко образование, преку игри и преку средби ќе се разговара за стереотипи, насоки, вработување, врски, рурален живот, урбан живот. Општите цели за оваа размена се: – Овозможување на младите луѓе да преземат иницијативи и да ги развиваат своите вештини, знаење и таленти. Промовирање на толеранција, почитување на разликите и интеграција во општеството.

Овие општи цели произлегуваат од оперативните цели: Поттикнување средби со други млади Европејци, овозможување на младите луѓе да направат сопствен проект и особено нивното прво европско искуство, како и обезбедување на технички и финансиски средства за младите луѓе за извршување на нивниот проект.

20 млади  на 15 и 17 години учествуваат на овој проект. Десетте младите од Франција живеат во рурална област, а десетте млади од Грција во урбана средина, односно град. Перспективите за нивните иднини можеби се различни, но тие имаат и многу сличности.

За потребите на овој проект, младите Французи ќе направат онлајн дневник, каде што ќе ги запишуваат сите искуства и патувања, и ќе ја раскажат приказната на децата од нивните општини.

Овој проект е финансиран од европската програма Еразмус+, со вкупно 11,380 EUR неповратни средства.

Доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за оваа програма, како и можностите кои ги нуди Еразмус+, сите информации може да ги најдете ОВДЕ.