Универзитетот во Болоња е најстариот универзитет  во светот кој се уште е активен, а основан е во 1088 година. За 84 проекти, преку програмата Хоризон 2020 има добиено финансиска поддршка од точно 28.429.641 евра.

На овој престижен италијански универзитет студираат 85,500 студенти од сите страни на светот. Преку грантови, постои можност и за македонски студенти да добијат стипендија и своето образование да го надградат на овој универзитет. Така ќе продолжат по стапките на некогашните студенти кои биле дел од Универзитетот во Болоња, а денеска се запишани во историјата како великани- Никола Коперник, Данте Алигери, Франческо Петрарка и Умберто Еко кој подоцна бил и професор.

Проектите кои се финансирани од Европската Комисија и програмата Хоризон 2020 се од различни полиња на дејствување за подобрување на општеството, здравјето и околината. Дел од проектите на кои работат студентите и научниците од Болоња се за ефикасна и сигурна енергија, регулирање на здрава храна, паметен и зелен транспорт, безбедност и слобода на сите граѓани на Европа и агрокултурниот сектор.

Повеќе за програмата Хоризон 2020 и како да аплицирате со проект за добивање на неповратни финансиски средства-грантови, може да дознаете на следниов линк- https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnK-e2X_5TpwnE8I1Onu4fxO1H1o-CSU5mExdcZ_pdpnV1w/viewform?c=0&w=1