МАЧР е стручно, невладино, непартиско и непрофитно здружение на граѓани формирано на 22 април 2009 година, заради вршење на дејности и активности поврзани со развојот на работната сила, промоција на управувањето со човечките ресурси, како и унапредување на професијата управување со човечки ресурси.

Македонска асоцијација за човечки ресурси ( МАЧР) со своето работење ја поддржува и развива професијата управување со човечки ресурси и придонесува за унапредување на нејзиниот статус.Нивна визија е развој на HR професијата и имплементирање на највисоки професионални стандарди, како и развој на човечкиот капитал во Република Македонија.

Во изминатите девет години, асоцијацијата е организатор на огромен број настани во Македонија, како и надвор од државата- конференции, обуки, семинари, а е дел и од многу саеми, бизнис кафе средби и тренинзи. Нивните успешни проекти во изминатите години, придонесоа оваа 2017 година, да добијат неповратни финансиски средства од европската програма ЕРАЗМУС+. Средствата се во висина од 147.195 евра и ќе бидат искористени за реализација на новиот проект на МАЧР.

Доколку сакате да дознаете повеќе за европската програма ЕРАЗМУС+, како и можностите кои ги нуди, сите информации може да ги најдете ОВДЕ