БАЛКАНИЈА е здружение за балкански алтернативен туризам, составено од осум земји-членки од Балканот и Италија. Активностите на Балканиа вклучуваат реализација на проекти од областа на туризмот со цел да се промовира целиот балкански регион како туристичка дестинација.

Во соработка со организација од Италија, Балканиа како координатор го спроведе проектот „Albergo Diffuso – Учење за културата, традицијата и јазиците преку нови форми на одржлив туризам“.

Проектот е со цел да се зајакнат компетенцијата, вештините и знаењето на вработените во однос на новите одржливи форми на туризам во Италија, а подоцна и усвоени од само неколку други земји. Сакаме и нашиот персонал да ги подобри своите знаења за италијанскиот алтернативен туризам воопшто, еден од најдобро развиените алтернативни и одржливи туризам во Европа, особено со културата и традицијата поврзана со овој туризам, како и да научат нова терминологија поврзана со овој специфичен туризам ( на англиски и италијански јазик).

Главна активност на проектот е мобилност во Италија, главен предмет е туризмот, културата и традицијата, т.е. курсот Albergo Diffuso. Организацијата од Италија беше одговорна за материјали, организација, сместување и оброци за учесниците, логистиката и транспортот за време на мобилноста во Италија. Програмата вклучуваше посета на места од значење за културата, историјата, традицијата и туризмот, како што се Кастело Пиколомини во центарот на градот Целано, Секстантио и Ровере со нивната околина и Кантина Коператива Дел Фучино.

Проектот се спроведе од 15-07-2015  до 14-07-2016, а од европската програма ЕРАЗМУС+ доби неповратен финансиски грант во износ од 12,570 евра.

Доколку сте заинтересирани да дознаете повеќе за програмата ЕРАЗМУС+, како и можностите кои ги нуди, сите информации може да ги прочитате ОВДЕ