The Universitat Politècnica de Catalunya“ (UPC) е шпански универзитет кој во државата има добиено најмногу финансиски средства од Хоризон 2020 програмата.

Неповратните средства од Хоризон, УПЦ ги има добиено за истражување и иновации. Моментално работи на 15 проекти за кои од европската програма доби 38 милиони евра. Од 2014 година, па навака универзитетот учествувал со вкупно 55 проекти, а вкупниот буџет до 2020 година изнесува 74 милиони евра. До завршувањето на програмата, УПЦ ќе има вкупно 81 проект, а во дел од нив ќе се јавува само како партнер.

Проектите за кои шпанскиот универзитет доби неповратни грантови се од различни полиња како информатичка и комуникациска технологија, енергија, вселена, животна средина и здравје.

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации, околу програмата Хоризон и доделувањето на грантови, односно неповратни финансии за проекти, повеќе информации може да прочитате на следниот линк- https://www.facebook.com/events/800263813459450/